Tarieven

Betekenis Lotus bloem (afbeelding) Deze symbolische betekenis is de ‘groei naar verlichting’ en zal vooral voortkomen uit het groeiproces van de bloem. De lotusbloem nestelt zich in de modder onder water en groeit dan heel krachtig naar het licht toe, waarna wij een prachtige bloem kunnen waarnemen op het water. Dit proces kunnen wij ook als mens doormaken, zie dan de modder als onwetendheid en lijden en naarmate je groeit wordt je wijzer en als eenmaal de verlichting is behaalt, straal je net als die prachtige lotusbloem.
tarieven
tarieven
tarieven
TarievenJanuari 2023
Workshop familieopstelling, thema inbrengen (Vraagsteller):€130,-
2 daagse workshop:€180,-
Individuele opstelling (vraagsteller)€130,-
Opstelling voor een kind€130,-
Representant tijdens workshop:€25,-