Familieopstellingen

Familieopstellingen zijn een beeld van een familiesysteem op een diepere laag. Je kunt een familieopstelling zien als een levende familiefoto.

Een familieopstelling kan je helpen om inzicht te krijgen in patronen die normaal gesproken verborgen blijven omdat ze zich diep in ons onderbewuste bevinden of omdat ze hun oorsprong hebben in een ver verleden. Want we hebben een hele rij aan voorouders achter ons staan die mogelijk van alles hebben meegemaakt. Ook al weten we vaak niet wat er zich toen afspeelde, kan het nu toch nog invloed hebben op ons dagelijks leven.

Familieopstellingen zijn een dynamisch geheel van familieleden die worden gepresenteerd door personen die zich daarvoor beschikbaar stellen (representanten). De opgestelde personen zijn dus niet de echte familieleden en het is ook niet nodig dat deze aanwezig zijn.

De representanten stellen zich zonder na te denken op in de ruimte en geven daarmee een beeld weer dat informatie geeft over het familiesysteem van de vraagsteller Zo worden tijdens familieopstellingen onderliggende patronen zichtbaar en kan er beweging komen in het patroon. Wat kan leiden tot veranderingen in het dagelijks leven

 

familieopstellingen
fam opstellingen
fam opstellingen

Jouw Familie

De basis van je leven wordt gevormd door de familie waarbinnen je geboren bent. Die familie bestaat uit je ouders, grootouders, broers en zussen, ooms en tantes en een hele rij van voorouders.

Al deze mensen hebben op een bepaalde manier hun stempel achtergelaten op jou. Zo kunnen gebeurtenissen van generaties lang terug (denk aan oorlog, misbruik, criminaliteit, uitbuiting, abortus, emigratie, adoptie, het vroegtijdige overlijden van familieleden, echtscheiding, enzovoort), vaak volledig onbewust in de familie doorwerken. Soms zijn er patronen ontstaan die alle leden van een familie in meer of mindere mate beïnvloeden.

 Iedereen die binnen een familiesysteem geboren wordt, zal ook altijd bij dit systeem blijven horen. Zo kunnen bepaalde verstoringen nog generaties lang als een onbewuste en onzichtbare invloed in de familie aanwezig blijven.

Verstrikking

Bert Hellinger (de grondlegger van de methode van familieopstellingen) heeft ontdekt dat kinderen vaak de gevoelens en gedragingen overnemen van een verstoten persoon binnen de familie uit het verleden. Als dit niet duidelijk wordt, kan een kind een leven lang vasthouden aan gevoelens en gedragingen, die in feite niet van hemzelf zijn.

Bert Hellinger gebruikt hiervoor het woord ‘verstrikking’. Het kind is dan (ook wanneer het reeds volwassen is) met de verstoten persoon verstrikt en neemt de plaats in van de verstoten persoon. Het doet daarmee (volledig onbewust) een poging om het evenwicht in het familiesysteem te herstellen. Het kind is dan niet vrij is om zijn eigen leven te leiden maar leeft zogezegd ‘in dienst van’. Dit alles gebeurt volledig onbewust. Voor zover ik weet zijn familieopstellingen de enige methode waarin een verstrikking met een vroeger familielid zichtbaar gemaakt kan worden.

Door een familieopstelling is het vaak mogelijk om erachter te komen met wie een cliënt verstrikt is. Wanneer de dynamiek zichtbaar geworden is, bestaat er voor de cliënt de mogelijkheid om zich ervan los te maken en zijn eigen leven te gaan leiden.

Er zijn verschillende uitingsvormen mogelijk van verstrikkingen of het onbewust trouw zijn aan een familielid of familiepatroon. Zo kun je merken dat relaties steeds maar weer mislukken of dat je werk je geen bevrediging geeft.

Ook kan het zijn dat je rondloopt met gevoelens waarvan je geen idee hebt hoe je er aan komt. Het kan zij dat je het gevoel hebt ‘er niet bij te horen’, je vaak verdrietig of angstig voelt, of zomaar agressief wordt op bepaalde momenten. Ook verschijnselen als depressies, schuldgevoelens, verslavingen, psychische stoornissen, suïcidale neigingen of ziekten kunnen duiden op deze verborgen bindingen met vroegere familieleden.